سسسس گفتن در ده ماهگی
سلام به روی ماهت

سلام به چشمای سیاهت

سلام به موهای فرفریت

سلام به هرچی که خوبه توی دنیا

خدایا صدهزار مرتبه شکرت دخترم بهترینهاروداره

یادمیگیره ویکی ازاون بهترینها سلام دادنه..........

عسلم اگه بدونی اولین سسسسس(سلام) گفتنت

 من وبابایی رو به چه حالی انداخت...باورمون

 نمی شدولی چرا باورمون میشد ......

به خاطر یه کلمه سسسس گفتنت بابایی دوهزاربار

رفت تو اتاق واومدبیرون تا کلی به دلش بچسبه جالب

 اینجا بود که بعدازهفت بارآمد و رفت وقتی نشست

شروع کردی به گریه کردن.......

 

 آپلود عکس کوچولوهای فارسی

آپلود عکس کوچولوهای فارسی

    

درسای نازم انقدربه بودنت عادت کردم که دیگه

 کاملا خودموفراموش کردم وفقط معنی مادربودنو

 ازخودم بلدم.

واین یعنی زندگی /خوشی /سرگرمی /

نفس کشیدن/عاشقانه زندگی کردن/وحتی میتونم

 بگم عبادت کردن/انقدربهت انس گرفتم که تمام

 زندگی ام شده حرکاتت/ لبخندت /گریه های بادلیلت

به زور غذاخوردنت/سلام دادنت/شیرین کاریهای

روزانه ت تمام وجودم شده تمام وجودت......

من بی تومیمیرم

 

آپلود عکس کوچولوهای فارسی

 

آپلود عکس کوچولوهای فارسی

 

قربونه شیرین کاری هات برم من.........

 

آقا صدرا بادرسا خانوم 

آپلود عکس کوچولوهای فارسی ">

آپلود عکس کوچولوهای فارسی

 

آپلود عکس کوچولوهای فارسی

 

 دخترم امروز باکالسکه کلی کیف کرده آخه امروز

 با کالسکه رفته بودحموم

آپلود عکس کوچولوهای فارسی                     

قربون کلمات ماهت دومین کلمه روهم امروز

 بیان کردی دووووووووووووووو ...........(توپ)

 عاشق توپ هستی قربون علاقه ات بررررررررم

تمام توپهای دنیا قربونت......... 

چقدر کااااااااااااااااااااااااااااااار دارم  ..............

 

ادامه مطلب

[ یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ ] [ 14:6 ] [ مامان درسا ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه